Cena, podmínky vstupu a certifikace

Cena:

Náklady na výcvik se skládají z výukové hodiny (220 Kč/hodina), ubytování, stravy a podílu na nájmu haly a pomůcek (3600 Kč/ pobyt). Celková cena za jeden výcvikový workshop (30 výukových hodin, prodloužený víkend od středy do neděle) by v současných cenách (2022) neměl přesáhnout 10 200 Kč.

Cena může být poměrně upravena, pokud inflace nebo změna kurzu Kč – EURO přesáhne 3 %. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za výcvikový workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha dva workshopy dopředu. Pokud výcvik ukončíte předčasně, dosud zaplacené „výcvikovné“ se nevrací. Podrobnější informace o ceně najdete u konkrétního ročníku výcviku.

Další informace:

Podmínky vstupu do výcviku:

Výcvik je vhodný pro všechny, kteří chtějí porozumět emocionálním procesům a jejich dynamice. Předchozí zkušenost není potřeba, protože Erogenetic je komplexním systémem sám o sobě. Podmínkou vstupu je účast na konstelačním semináři Erogenetic.

Ukončení výcviku a certifikát:

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky:

  • minimální účast 90 %
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe (písemný test a praktické vyřešení “klientského případu” v rámci výcvikové skupiny )
  • absolvování dvou individuálních konzultací /koučink u Grace

Erogenetic je nezávislý systém, který je jednoduše prokázán svými výsledky. Podle současné české legislativy zde nejsou žádné limity v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.

Chtěli byste se stát Erogenetic terapeutem? Pro více informací nás, prosím, kontaktujte:
Monika Koťarová, info@erogenetic.com, +420 773 173 013