Vítejte ve čtyřletém Erogenetic výcviku

Na zdroje orientovaná body-psychoterapie

Sebezkušenost – konstelace – masáže – analýza – teorie

Erogenetic je na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický systém, který nabízí porozumění fascinujícím životním procesům, jako jsou vývojové fáze, od prenatálu/ před porodem přes dětství po dospělost. Zároveň přináší pochopení propojení jednotlivých témat na úrovni těla, emocí, psychiky a spirituality a pomáhá objevit jejich skrytý potenciál, který pozitivně ovlivňuje náš každodenní život.

Výcvik je vhodný pro všechny, kteří chtějí porozumět emocionálním procesům a jejich dynamice. Předchozí zkušenost není potřeba, protože Erogenetic je komplexním systémem sám o sobě.

Zvláště přínosná je metoda pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese, stejně tak jako pracovníky v pomáhajících profesích či rodiče 🙂, kteří by chtěli rozšířit své schopnosti. Systém je vhodný pro práci s tělem i kognitivní terapii.

Výcvik je připraven tak, aby byl přínosem pro každého, kdo se chce dozvědět více o sobě, partnerství, pracovní situaci atd., a to i v případě, že jeho cílem není stát se terapeutem.

Výcvik obsahuje teorii, sebezkušenost, nácviky, techniky práce s tělem, masáže, konstelace, dramaterapii, analýzu a skupinovou supervizi. Navíc dostanete témata na domácí samostudium a tištěné studijní materiály, které můžete získat pouze v rámci výcviku Erogenetic®.

Na profesionální úrovni se ve výcviku naučíme terapeuticky pracovat s tělem, jeho zdroji a energií, pomocí technik doteku, masáže a analýzy, a poznáme emocionální funkce orgánů a jejich propojení s vnitřním konfliktem. Budou se nám tak osvětlovat jednotlivé aspekty lidské existence a v souvislostech si osvojíme různé způsoby a techniky terapeutické práce.

Výcvik probíhá v České republice a je otevřen účastníkům ze všech zemí. Tlumočen bude česko-anglicky. Do výcviku není možné vstoupit po jeho zahájení.

Zakladatelkou Erogeneticu je senior psychoterapeutka Gussie Grace Wallem, která zároveň celý výcvik vede.