Asociace Erogenetic terapeutů

Poslání Asociace Erogenetic terapeutů:

Za účelem vaší podpory jako terapeuta, a také za účelem udržení standardu kvality, jsou terapeuti zváni do Asociace Erogenetic terapeutů.

  • udržuje standard Erogeneticu a garantuje kvalitu práce
  • zaštiťuje pravidelné skupinové a individuální supervize s autorkou systému Grace Wallem i samostatné skupinové supervize bez Grace (vedené autorizovaným Erogenetic supervizorem),
  • udržuje veřejný seznam Erogenetic terapeutů na oficiálních webových stránkách www.erogenetic.com, a tím zajišťuje maximální transparentnost a čitelnost pro okolí,
  • udržuje kontakty na všechny své členy, tak aby mohli jednoduše mezi sebou komunikovat, organizovat setkání atd.
  • poskytuje prostor na diskuze a sdílení, včetně doporučení, nebo přenechání svého klienta jinému terapeutovi,
  • dbá na dodržovaní etických a profesionálních norem,
  • stará se o další rozvoj terapeutů poskytováním konzultací nebo organizací nadstavbových seminářů.

Tato asociace dává podporu a záruku kvality. Přeruší-li terapeut svoji práci, může z asociace jednoduše vystoupit a následně se do ní vrátit, až se opět vrátí k profesi Erogenetic terapeuta.

Každý člen asociace se zavazuje dodržovat její etický kodex a absolvovat 2 supervize ročně, jednu individuální a jednu skupinovou, nebo obě individuální (u Grace nebo autorizovaného Erogenetic supervizora).