Struktura a délka výcviku

Celková délka výcviku jsou čtyři roky. Výcvik se skládá z pěti modulů (Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4, Modul 5). Každý modul obsahuje čtyři prodloužené pobytové víkendy (od středy odpoledne do neděle odpoledne).

Celková časová dotace je 600 vyučovacích hodin. Frekvence workshopů je přibližně každé 2 měsíce (vyhýbáme se letním prázdninám), tedy pět workshopů ročně.

Začátek výcviku je plánován na listopad 2023 a předpokládaný konec je na podzim 2027.

Zavazujete se k dokončení pouze jednoho celého modulu najednou. Výcvik můžete samozřejmě kdykoli opustit, ale v tomto případě nezaniká finanční povinnost hradit konkrétní modul dle dohodnutých splátek.

Znalosti a dovednosti v terapeutické práci s klienty můžete využít po absolvování celého výcviku a získání Certifikátu Erogenetic terapeut. Od modulu 3 lze praktikovat terapeutickou práci pod dohledem Grace Wallem (nebo certifikovaného Erogenetic terapeuta, který je k tomu oprávněn).

Zasvěcení do Erogenetic (Modul 1) je jakýmsi „předstupněm“ celého tréninku a je založeno na sebezkušenosti. Účast v tomto modulu vám mimo jiné pomůže ujasnit si, zda se chcete dále vzdělávat a zda je práce v pomáhající profesi vaším posláním. Pokud se rozhodnete ve výcviku pokračovat, výukové hodiny Modulu 1 se započítají do časové dotace výcviku a získaná sebezkušenost bude zasazena do teoretického rámce a doplněna o tištěné studijní materiály.