Seberegulace

 

Emoce – Impulsy – Reakce a vzorce – Abreakce – Uvolnění stresu a napětí – Psychosomatické problémy

  • Chtěli byste se ve svém životě cítit dobře emočně i fyzicky?
  • Chcete porozumět svým reakcím a vzorcům chování?
  • Chcete rozpoznat své potlačené emoce a uvolnit je v bezpečném prostoru?
  • Chtěli byste být schopni přijmout sebe jako člověka, kterým jste?
  • Chcete se naučit, jak uvolnit stres, napětí a frustraci ze svého těla?
  • Chcete najít příčinu spouštěčů vlastních psychosomatických problémů?

Pak by tento workshop mohl být právě pro vás 😊.

„Čas pro sebe, který věnujete tomu, co vám pomáhá cítit se dobře, je nejdůležitějším časem vašeho dne.“

Seberegulace je klíčová dovednost, která umožňuje lidem zvládat životní výzvy s emoční inteligencí a odolností. Zahrnuje různé aspekty našich kognitivních a emočních schopností a umožňuje nám řídit impulsy, emoce a chování způsobem, který přispívá k naší celkové pohodě.

Ve světě plném neustálých výzev a nejistot se seberegulace ukazuje jako důležitý nástroj pro osobní i profesní úspěch. Když dáme přednost rozvíjení seberegulace, připravíme si cestu k naplněnějšímu a smysluplnému životu.

Emoce silně ovlivňují náš život, naše vztahy a naši pohodu. Je důležité si je uvědomovat, rozumět jim a vědět, jak je uvolnit. Vyjadřování emocí je důležitým aspektem udržování tělesné, duševní a emocionální pohody.

Díky emoční seberegulaci zvládáme a usměrňujeme své emoční reakce na různé situace. Zahrnuje to naslouchání signálům našeho těla, rozpoznání, pochopení a vhodné vyjádření našich emocí, což podporuje vyvážený a tvořivý přístup k životním výzvám. Jedinci, kteří dovedou regulovat své emoce a impulzy, jsou lépe připraveni zvládat stres, neúspěchy a výzvy. Tato odolnost souvisí s duševním i fyzickým zdravím. Chronický stres může přispívat k různým zdravotním problémům. Naučit se zvládat stres a emoce pozitivně podporuje celkovou pohodu a snižuje riziko onemocnění souvisejících se stresem.

Některé životní situace v nás mohou vyvolat „zvláštní“ nebo silné emoční reakce. Často reagujeme podle stejného vzorce, který jsme se naučili v dětství.

Rozvíjení všímavosti nám umožňuje pozorovat naše myšlenky a emoce bez okamžitého hodnocení. Tento odstup nám pomáhá volit vědomější a přiměřenější reakce namísto impulzivních reakcí.

Někdy se můžeme přistihnout, že přehnaně reagujeme na danou situaci nebo své emoce promítáme do druhých. Schopnost zastavit se a zamyslet se v takových okamžicích je klíčovým aspektem seberegulace. Poskytuje nám možnost objektivně posoudit situaci a reagovat na ni uváženě. Než něco řekneme nebo uděláme, měli bychom nechat doznít ozvěnu.

Některé emoce pro nás mohou být z různých důvodů zakázané, nepříjemné, děsivé, zahanbující nebo nepřijatelné. Proto je potlačujeme. Takové potlačené emoce mohou vést k vnitřnímu zmatku a mohou se projevit na tělesné úrovni jako bolest nebo nemoc. Mohou také způsobit mnoho citových nesouladů ve vztahu k dalším lidem.

Je důležité mít nebo vytvořit bezpečný a neodsuzující prostor, který umožní těmto emocím vyplout na povrch. Když vytvoříme bezpečný prostor pro odreagování, kde lze vyjádřit a uvolnit emoce, stres a frustraci, předcházíme tomu, abychom se v reálném životě dostali do nepříjemných, trapných nebo zraňujících situací.

Když si uvědomíme své emoce, reakce a vzorce, když převezmeme odpovědnost za své chování, nestáváme se obětí své vnitřní emoční pravdy. Uvědomíme-li si, že máme možnost zvolit si, jak budeme reagovat, posiluje to naši sílu a pomáhá nám to zvládat životní výzvy s větší odolností. Pochopením svých reakcí, řešením potlačených emocí a transformací emoční energie v pozitivní činy se vydáváme na cestu, která vede nejen k emočnímu sebeovládání, ale také k celistvému a naplněnému životu.

Pokud Vás náš Workshop zaměřený na seberegulaci zaujal, přihlašte se zde:

Registrace