Esenciální proces EROS – GENY – ETIKA

Partnerství – problémy s láskou – rodiče – negativní životní situace – hierarchie – autority – citové problémy – negativní emoce – konflikty – stres – úzkost – nízké sebevědomí – nespokojenost – pocit, že něco v životě chybí

Jedinečná kombinace konstelační práce, body-psychoterapie, hudby, naší vnitřní moudrosti a našich zdrojů.

  • Chcete se posunout ve vašem životě, nebo udělat změnu (pracovní či osobní)?
  • Chcete získat lepší vhled a porozumění vašeho života?
  • Chcete pochopit, proč se vám stále rozpadají vztahy?
  • Chcete se zbavit destruktivních vzorců chování a strachů?
  • Chcete se otevřít lásce a najít sami sebe?
  • Chcete se stát více autentickými a v životě šťastnějšími?
  • Chcete zažít tu správnou rezonanci, inspiraci a vzrušení?

Tento styl vedení konstelací je velmi unikátní a je jednou z hlavních charakteristik definující Erogenetic a současně duševním vlastnictvím Gussie Grace Wallem.

„Hudba se nás velmi dotýká, daleko víc než jakákoliv slova. A nedá se nijak zmanipulovat, protože to, co k nám skrze ni mluví, je naše vnitřní pravda. Je neuvěřitelné, jak přesně dokáže odrážet to, co jsme ve svém dospívání prožívali nebo po čem jsme toužili.“
Gussie Grace Wallem

Erogenetic posiluje naši primární osobnost a otevírá cestu naší lásce, vášni a životnímu poslání. Vychází z vývojové psychologie, emocionální funkce vnitřních orgánů, ale pracuje také s existenciální a archaickou dynamikou a jedinečně kombinuje metodu konstelací s bodypsychoterapií a práci se zdroji.

V Erogenetic konstelačním workshopu pracujeme s osobní konstelací v rezonančním poli hudby, která nás emočně oslovuje a vzbuzuje v nás touhu a vášeň, nebo jiné silné pocity. Hudba je jedním z hlavních prvků této konstelační práce. Hudba nám pomůže vrátit se ke vzpomínkám, k pocitům touhy, k sobě a ke všemu, co jsme v sobě uzavřeli, včetně našich darů, talentů a naší životní síly. V hudbě je ukryta naše obrovská touha po lásce, kráse a radosti, která nebyla vyslyšena, přijata nebo byla odmítnuta.

Při práci se necháme nést na vlnách vaší oblíbené hudby, která vytvoří silné emoční a energetické pole. Pokud to přinese nepříjemné pocity, emoce nebo bolest, jen se jich lehce dotkneme, aby se zvědomily, a poté se zaměříme na zdrojové a léčivé prožitky. Tím naše vnitřní dítě dostane to, co v dětství chtělo nebo potřebovalo dostat, ale nedostalo. Erogenetic konstelace pracují s konkrétními postavami, s hlasy, fantaziemi, sny, obrazy, pocity a hudbou, sužovaným dítětem, dospělým v regresi, archetypy nebo charakterovou strukturou.

Pracujeme na všech vývojových obdobích života. Trauma, naučené a opakující se vzorce chování, které nás ovlivňují celý život, mohou být ukryty ve všech vývojových fázích – prenatální období, orální, anální, genitální období, oidipální období, puberta, teenage období, dospívání dospělost či současnost. Odhalí se nám také nové rozměry naší primární osobnosti, skryté energie a emoce až po naslouchání touze své duše.

Život nás staví před výzvy, skrze blízké osoby, pocity nebo okolnosti. Vědomé i nevědomé energie, zprávy a stavy se přesouvají mezi všemi vrstvami naší bytosti, od emocionální po tělesnou, od svalů a vnitřních orgánů po buněčnou úroveň.

Silným prvkem je také samotná skupina účastníků a její síla, nejvíc samozřejmě zástupci stojící v dané konstelaci. Velmi cenné a přínosné bývá i účinkování v konstelaci ostatních účastníků, díky kterému často získáváme ještě hlubší vnitřní uvědomění.

V této práci otevíráme cesty lásce a oživujeme její zdroj tak, aby se stala hybnou silou ve své vlastní etice, odkryla se naše vnitřní pravda a dal se prostor vnitřním hodnotám a naší životní jiskře. Získáváme zpět důvěru v sebe a dobrodružství, které život nabízí. .

Podaří-li se nám vynést na povrch jen malou část našeho vnitřního zlata (vnitřní pravdy), zažijeme expanzi naší životní energie a pocítíme naši pravou podstatu.

Gussie Grace Wallem

Základní informace k workshopu:

Každý z účastníků si přinese 5-10 skladeb z období svého dospívání, nebo jiné skladby, které v něm probouzejí silné emoce jako je touha, radost, smutek, osamění, zoufalství, bolest srdce, vášeň, romantika, euforie, melancholie atd. Vhodná je hudba z období dospívání a puberty, protože v té době jsme silně spojeni s celou škálou emocí i svým já, které poprvé samostatně vykračuje do světa. Může to být ale hudba i z jiného období nebo hudba instrumentální.

V tomto intenzivním konstelačním workshopu bude mít každý účastník svou 2-3 hodiny dlouhou konstelaci podpořenou hudbou, kterou si vybere před seminářem. Bude tak mít příležitost najít a konkretizovat své téma a zažít intenzivní transformaci.

Vítána jsou všechna témata, z jakéhokoli životního období, včetně spirituální roviny. Někdy nemusí být téma na vědomé úrovni, pak vám Grace na základě svých terapeutických schopností a zkušeností pomůže před samotnou konstelací definovat problém vaší emoční či fyzické nepohody.

Velmi cenné a přínosné bývá i účinkování v konstelaci jiných účastníků. Očekávejte intenzivní zážitek.

Vítáni jsou všichni bez rozdílu v časových intervalech, které uznají za vhodné.

Pro účast na workshopu není potřeba žádná předchozí terapeutická zkušenost.

V každém workshopu je místo pro jedno dítě (od jedenácti let) za doprovodu svého rodiče či jiného dospělého. Toto dítě se bude účastnit workshopu jenom v rámci své vlastní konstelace, která se uskuteční první den workshopu.

(Pokud se tak stane,bude to oznámeno předem.)

Zážitky účastníků workshopu:

Byl to velmi silný zážitek, silnější, než jsem čekal. V celé skupině byla velká důvěra a otevřenost. Grace dokáže citlivým přístupem léčit a v konstelaci napomoci k léčení nejhlubších zranění.

Jirka

Tenhle konstelační workshop skutečně mění naše životy! Mohu vřele doporučit z vlastní zkušenosti před rokem a půl, čerpám z toho zážitku dodnes.

Ivana (psychoterapeutist and lecturer)

Ahoj přátelé,
jako jeden z méně zkušených v objevování zákoutí lidské mysli bych vám všem chtěl poděkovat za neuvěřitelný zážitek, ze kterého se dosud vzpamatovávám. Energie, sounáležitost a bezpečí, které jsem o víkendu pociťoval byly jak z jiného světa, ze kterého se člověku nechce odcházet. Budu moc rád, když se najde nějaká příležitost se opět vidět.

Jakub

Grace je báječná bytost, skvělá odbornice a úžasný člověk – tohle všechno jí dává umění uhodit hřebík přesně na hlavičku beze zbytku a naprosto jasně navést, kudy kam v životě dál. Před časem mi moc pomohla a ten zásnubní prstýnek je na mé ruce i díky jejímu velkému přispění.

Jiří