Tematické okruhy

Emocionální orgány

Každý z našich 12 vnitřních orgánů má svoji fyziologickou, ale i emocionální funkci. Pokud se orgán dostane do nerovnováhy, ovlivňuje nebo zamezuje životním energiím na různých fyziologických, emocionálních a psychických vrstvách.

Každá fáze našeho vývoje (prenatální, orální, anální, genitální, oidipální, puberta, dospívání a dospělost) se vztahuje k určitému emocionálnímu orgánu. Objevíme zde propojení psychiky a těla a vnitřní emocionální výzvy i nebezpečí emocionálních pastí.

Fáze vývoje jedince

Svaly a meridiány

V tradiční čínské medicíně každý orgán souvisí s určitým svalem a meridiánem (energetickou drahou). S emocionálními orgány můžeme pracovat i skrze dotek a masáž (případně akupunkturou pro zájemce), snadněji tak uvolníme tělo v souvislosti s emocionálním nebo psychosomatickým tématem.

Elementy (základní prvky a minerály) mají fantastickou sílu v přírodě a všech živých organismech a mají velký vliv i na procesy emocionální úrovně.

Elementy

Komunikace

Mezi elementem, emocionálním orgánem, svalem, meridiánem a vývojovou fází existuje spojení a probíhá komunikace. Tu přirozeně následují archaické a duchovní síly. V polovině výcviku se více podíváme na morfogenetické energie a v posledním modulu „zahrneme do výuky archetypy“.

Analytický systém je trojrozměrný v dimenzích eros-geny-etika (životní energie a potenciál, struktura, smysl a životní poslání). Porozumíme komunikaci mezi jednotlivými procesy a naučíme se klientovi klást ty správné otázky.

Analýza

Konstelace a hraní rolí

V konstelaci nastavíme konflikt mezi emocemi, orgánem a elementy a sledujeme, jak se utváří stresové napětí v organismu, osobnostní konflikt, charakterová struktura osobnosti a emoční reakce. Na základě toho můžeme vést proces konstelace a dát prostor individuálním procesům klienta i zástupců, tak aby se odhalila jednotlivá témata a otevřel se prostor pro podporu od primárních i duchovních sil. Klient i zástupci tak mohou zažít léčivou sílu a projít transformací svého tématu. Podporou procesu je také skupinová energie a specifická hudba.